Home
https://organicarmenia.bio/sites/default/files/styles/1140x500/public/main-picture/VOSKEPAYL%20PACKAGING.jpg?itok=rxCNgzKc

Ոսկեփայլ

Մեղր
Ապրանքի տեսակները և համառոտ նկարագրությունը

Ընկերությունն արտադրում է մեղր:

Ընկերության պատմությունը, տեսլականը, առաքելությունը

Արտադրությունը սկսվել է 1992 թվականին:
Սկզբնական շրջանում ընկերությունն ունեցել է 7 մեղվաընտանիք: Ներկայում դրանց թիվը հասնում է շուրջ  80-ի:

Բարենպաստ բնակլիմայական պայմանների առկայությունը թույլ է տալիս ստանալ բարձր որակի մեղր, ինչը նաև նպաստավոր է օրգանական մեղվապահության զարգացման համար:

Սերտիֆիկացում

Անցումային

Գործընթացն ավարտված չէ, սերտիֆիկացումը կատարվում է «Էկոգլոբ» ընկերության կողմից:
 

Օրգանական արտադրանքը

Մեղր

Գինը ՀՀ դրամով և արտարժույթով

4000 ՀՀ դրամ

Last updated
2019-10-21
Թևոս Սարգսյան
CONTACT INFORMATION
«Թևոս Սարգսյան» ԱՁ
Vayots Dzor
3-րդ փողոց, տուն 5, գ․ Մարտիրոս, Վայոց ձորի մարզ
+ 374 77 29 77 88