Home

Ն-Բակտեր

Պարարտանյութեր
Ապրանքի տեսակները և համառոտ նկարագրությունը

Ընկերությունն արտադրում է օրգանական ծագման ազոտական պարարտանյութ:
Արտադրությունն սկսվել է 2017 թվականին:
Տարեկան արտադրական միջին ծավալը կազմում է 12 000 տոննա:

Սերտիֆիկացում

Սերտիֆիկացված

2019-302, EG-I-186-001

Սերտիֆիկացումը կատարվել է «Էկոգլոբ» ընկերության կողմից:

Օրգանական արտադրանքը

Օրգանական ծագման ազոտական պարարտանյութ

Last updated
2019-10-21
Աշոտ Օհանյան
CONTACT INFORMATION
«Ն-Բակտեր» ՍՊԸ
Kotayk
Գործարանային փող., շենք 14/3, ք. Չարենցավան, Կոտայքի մարզ
+ 374 91 03 70 60
+ 374 94 43 72 35
www.lizin.am