Home
ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

Մենք ֆերմերների, արտադրողների, մշակող ձեռնարկությունների, քաղաքականություն մշակողների, ոլորտային կրթական նախաձեռնություններ իրականացնողների և սնունդը գնահատողների ցանց ենք, որը նպատակ ունի խթանելու Հայաստանում օրգանական սննդի արտադրությունը, մշակումը և սպառումը, կայուն գյուղատնտեսությունը և էկոլոգիապես մաքուր շրջակա միջավայրը: Մենք արտադրում ենք և նպաստում ենք տեղական արտադրության սննդամթերքի սպառմանը թե՛ Հայաստանում, և թե՛ մեր երկրի սահմաններից դուրս: